måndag 13 november 2017

Vad är Ataxi, är det något vi ska bry oss om ?
Har kollat lite på Finska, Svenska och Norska Finskstövar sidorna om krav för avel
med Ataxibärande hundar.

Och vad är Ataxi ?

ATAXI har en enkel autosomal recessiv nedärvning, det vill säga att sjukdomen av denna art visar sig bara hos homozygota djur. Därsom  sjukdomen uppträder i ett kull vet vi därför att båda föräldrarna är bärare av genet (ATAXI).
En Finskstövare som er bärare av ATAXI, er inte en sjuk hund, den har bara ett gen som är bärare av ett sjukt gen. Skall ATAXI bli en sjukdom måste båda föräldrarna vara bärare av genet, då vill sanolikt 25% av avkommorna ha fått det sjuka genet från mor och far. Då dör valpen innan den är 5 månader.
Det här kan lett undvikas med att ta en DNA test.  Är mor och far Ataxi testade fria (clear) behöver inte avkomman testas.
( Översatt från Norska Finskstövar sidan)


Ataxi hos finska stövaren = en FORTSKRIDANDE 1. PROGRESSIV FÖRSKRUMPNING AV LILLA HJÄRNAN. Symptomen hos valpen är att den stapplar och fumlar samt att den ramlar och skadar sig i ökande grad. Den har svårt att hålla riktningen. Under forskning vid Veterinärmedicinska högskolan har man inte lyckats föda upp en enda hund till avelsålder, utan man var på grund av sjukdomens förlopp tvungen att avliva alla. Enligt undersökningarna beror sjukdomen entydigt av ett recessivt genpar, m.a.o. ATAXIVALPEN MÅSTE FÅ GENEN SOM ORSAKAR SJUKDOMEN AV BÄGGE FÖRÄLDRARNA. Ataxi är speciell för finska stövaren och förekommer inom flera blodslinjer. Hos finska stövaren har arvsanlagen provats genom avelstester (S. Paatsama, P. Tonttila, L. Vasenius). Förebyggande av ataxi är problematiskt, för att eliminera sjukdomen borde alla som bär på anlagen tas bort. A andra sidan torde problemet just nu inte vara alarmerande. Ett sätt att minska på förekomsten är att undvika släktavel.
Texten ovan är hämtad från Finska Finskstövar klubbens hemsida.

Jag tycker att den Finska textan blir ganska missvisande, då två helt obesläktade hundar som bär på anlaget ( bärare) kommer att få avkommor som utvecklar Ataxi oavsett, så att undvika släktavel hjälper inte.
(Men det kan ju vara ett översättnings fel)

Så det har inget med hur nära släkt hundar är med varandra om de får Ataxi eller inte, utan om hundarna
som ska gå i avel är bärare eller inte av anlaget.

Alltså får även två helt obesläktade hundar som är bärare av ataxigenen, några avkommor som utvecklar ataxi, några blir bärare.
Är en av föräldrarna bärare och en fri, blir några av avkommorna bärare och några fria.
Det är ju därför "ganska enkelt" att tillslut avla bort Ataxi, men då måste man ju veta !

Här i Sverige bryr sig varken Avelsrådet eller uppfödare i någon större grad i om hundarna är testade eller

inte, på Svenska Finskstövar föreningens hemsida står följande.
Inget hindrar att bärare av ataxigenen används i avelsarbetet, om motparten är fritestad. Endast om båda föräldrarna är bärare av ataxigenen kan valparna utveckla ataxi, därför är det lika viktigt att få med både bärare och icke bärare på listan. För att säkerställa sig om att inte få några sjuka valpar, bör ett av föräldradjuren vara testad fri.
När man sen går in och ser på valpannonser för Finskstövare i Sverige
så är det nästan inga tikar som är testade ??
Och väldigt få hanhundar.
Hur kommer det sig?
Det finns till och med kombinationer som är rekommenderade av avelsrådet,
där ingen av föräldrarna är ataxitestade eller heritärt fria
Det är ju bara att göra ett enkelt test så vet man ju om hunden är bärare eller inte.

Jämför man med Norska finskstövarföreningen där det står följande
For anbefaling/godkjenning kreves det at ett av foreldredyrene skal ha normal (fri) status på ataxi undersøkelse.

( För rekommendation/godkännande krävs det att ett av föräldradjuren har normal (fri

status på ataxiprovet.


Norge har alltså ett krav på att något av föräldradjuren ska vara fri.

Något Sverige borde ta efter?
Om man parar vilt och hämningslöst utan kontroll och vetande, kan det ju tillslut
bli ett problem, så MIN åsikt är att hundar som ska gå i avlel ska testas.

Nu vet inte jag om det fötts någon kull i Sverige med Ataxi-valpar. Enligt den
Finska undersökningen dör ju valparna innan de uppnått reproduktiv ålder.
Så problemet är kanske inte så stort ?
Mer än för den valpköpare som antingen får en valp som utvecklar Ataxi och dör
eller är en bärare.

 Jag är ju för, att både HD-röntga och att Ataxitesta, jag hade ju gärna
även haft en mentaltest ( jaja, jag VET vad ni tycker, men JAG hade gärna haft det :) )
Bara för att VETA.Så om alla hundar testas innan de går i avel, så har man ju Ataxi problematiken under kontroll.


Så nu vill jag gärna att ni kommenterar och har synpunkter.
1 kommentar:

Unknown sa...

Måste väl gå att eliminera sjukdomen på stövarna, när uppfödarna av slh Foxterrier i stort sett verkar ha lyckats med detta. Hade väl bara otur när jag 2004 råkade köpa en valp där halva kullen insjuknade. Naturligtvis tar jag för givet att uppfödaren inte visste att föräldradjuren var anlagsbärare.Min valp var 1 år när hon avlivades. Det var en hemsk syn att se sjukdomsbilden.