torsdag 4 februari 2021

75:e haren skjuten för Hebbe

Har man en duktig hund blir man ofta bortbjuden
på jakt.

Sune Radevik i Molkom har just en sådan hund

SEJCH RR Belger du Nord Herbert, kallad HebbeHebbe är väldigt duktig på att få upp hararna,
de få gånger han misslyckats kan Sune räkna på en hand.Det är inte många av hararna som Sune själv skjutit,
utan de är markägarna runt omkring i Värmland
som haft glädjen att få vara med Hebbe i skog
och mark och njuta av härliga hardrev.


Häromdagen sköts hare Nr 75
Hebbe blir 5 år i år, så det ska väl hinnas
med 75 till, minst.