fredag 20 november 2015

Harhund smittad av harpestEn hund från vår uppfödning, Belger du Nord Edvin, blev i höst plötsligt allvarligt sjuk.
Det gjordes flera grundliga undersökningar och det togs blodprover.
Veterinären misstänkte både borrelia och anaplasma.
Men blodsvaren var negativa på dessa fästingburna sjukdomar.
Han blev bättre efter några rundor med antibiotika, men de hittade inte vad som kunde
vara orsaken till att hunden var sjukligt trött, hade svullna lymfkörtlar, feber och hade väldigt
ont i och på halsen och värk i hela kroppen.
Edvin fick också stora svullnader på tassarna, ljusblå hårda kulor mellan tårna
Ett prov tog lite längre tid än de andra att få svar på, HARPEST provet.

Men igår kom svaret, hunden har harpest.
Det har hittats döda harar i området, så därför fanns misstanke om det näst in till omöjliga,
då hundar sällan smittas, att det kunde vara harpest.
Hundar anses resistenta mot tularemi
Så nu är vi så långt, att vi vet sjukdomen och hunden får nu en ny runda med antibiotika.
Ronaxan vet.


Symtom hos hund

Harpest (Tularemi) är en zoonos, en sjukdom som sprids mellan djur och människa.

Det är väldigt ovanligt att hundar blir smittade.
Men de symtom som har setts är.
Plötslig feber
Rinnande ögon och nos
Sjuklig trötthet
Uttorkning
Aptitlöshet
Svullna lymfkörtlar
Vita fläckar eller sår på tungan
Gulsot
Svullen mjälte eller lever

Symtom hos människa

Sjukdomsbilden varierar beroende på smittsättet och virulensen av bakterien.
Patienteninsjuknar i feber, huvudvärk och illamående.
Om smittsättet är ett insektsbett uppstår svullnad på injektionsstället och den närmaste
lymfkörteln svullnar upp.
Vid inandning av smittat damm kan patienten utveckla lunginflammation och vid intag av smittat
livsmedel eller vatten uppstår sår i mun och svalg.
Människor som misstänker att de smittats av harpest bör uppsöka läkare.
Genomgången sjukdom hos människor ger livslång immunitet

Inkubationstid


2-4 dygn
Smittkälla

Myggor,fästingar,harar, gnagare och deras närmiljö

Smittvägar

Vanligtvis genom insektsbett eller beröring med självdöda djur eller smittade skjutna harar

Inga kommentarer: