onsdag 6 april 2016

Funderingar kring utställnings kravet och de nya provreglerna


Måste ju erkänna att jag inte brukar läsa varken motioner
eller protokoll från Stövarklubbens styrelsemöten.
Men efter de små debatter som blossat upp på Facebook
ang de nya provreglerna för unghundar och förslaget om utställnings merit
innan jaktprovstart
kände jag, att här får jag fördjupa mig !

Och lite förvånad och fundersam blev jag !
Tänkte styrelsen ända fram.....

Dels den nya regeln med bla unghundstart, där man
har möjlighet att starta sin hund redan vid 12-månaders ålder.
Bra tycker jag :)

Men....hunden MÅSTE vara utställd innan !?
( om styrelsens förslag går igenom)

( Belger du Nord Terro)


Du kan själva läsa, här nedan tankarna och målet med
 drevprov, avelsmaterial, egenskapsanalys mm
( finns i sin helhet på Svenska Stövarklubbens hemsida)


SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. 

Drevprovens mål är att pröva drivande hundar och premiera de egenskaper vi vill bygga vårt avelsmaterial på. 
Detta för att få fram hundar som är anpassande till vår jakt, jaktkultur och våra viltvårdsförhållanden. Det huvudsakliga syftet med drevproven är alltså tydligt: De ska vara användbara i avelsarbetet.
 Det är värt att notera att konkurrensen inte nämns som en del av syftet, även om konkurrensaspekten är en viktig del för många.
 I arbetet med de nya provreglerna har en prioriterad fråga varit att försöka göra drevprovsreglerna bättre lämpade som grund för vårt avelsarbete.
 Mål har varit att minska antalet bedömda egenskaper utan att någon för den skull skall känna att några väsentliga uppgifter går förlorade, samt göra de olika momenten/poängen så tydliga som möjligt.
 Förutsättningen för att drevproven skall kunna nyttjas i avelsarbetet är att det som bedöms i någon grad är arvbart. 
Till grund för de regler, som utarbetats, ligger specialklubbarnas samarbete med SLU där mycket omfattande analyser av prov gjorts. 
Bland annat har mer än 15 000 drevprov analyserats.
 Grunden för de föreslagna ändringarna i bedömningen är att nyttja de moment som i analyserna visat sig ha den högsta arvbarheten och dessa kommer därmed att vara till störst nytta i avelsarbetet.
 Låg arvbarhet kan bero på att egenskapen är för dåligt definierad eller att domarnas bedömning skiljer sig åt.
 Egenskapen kan likväl vara arvbar men att vi inte kan mäta den tillräckligt bra.
 Vid arvbarhetsberäkningar kan det vara svårt att skilja mellan det som är arvbart och det som är miljömässigt betingat.
 Därtill kommer skillnader beroende på domarnas subjektiva bedömningar. 
Bättre definierade regler med mer objektiva kriterier vid användning av poängskalan bör kunna bättre tydliggöra arvbarheten och göra drevproven mer användbara i avelsutvärderingen. 

Allt bra så långt :)


( Belger du Nord Irma )

Här är den nya unghundsklassen.


4.3.1 Unghundsklass Unghundsklass/Unghundsgranskning
 är öppen för hundar mellan 12 och 24 mån och skall syfta till att tidigt utvärdera kombinationen av föräldradjuren.
 Summan av egenskapspoäng är inte avgörande för pris.
 Prov dagen är 4 timmar dock skall provet avbrytas när ett 1:a pris är uppnått och alla moment är bedömda, möjligheten till SR-Ukl finns.
 Stövare som meriterar sig med 1:a Ukl-jaktprov
 erhåller rätten att starta i jakt/bruksklass på utställningar.
 Hund som tilldelas ett 1:a Ukl-jaktprov jämställs med 1:a pris Ökl och får tillgodoräkna sig detta vid kvalificering till start i elitklass upp till tre års ålder. 
Om 1:a Ukl-jaktprov tagits på barmark kan denna användas till JCH Vid upprepande hjortdjursdrev avbryts provet för dagen, med undantag att hunden ej kan bli utslagen.
 Endast ett 1:a pris kan tagas i denna klass. Alla moment skall bedömas. Ingen nedre gräns för pris. Tabell: Drevtid och prisvalör vid unghundsklass- och SR-Ukl drevprov.

Bra !
Då blir det mindre prestige och fler vågar prova
att starta sin lovande unghund.
Tror jag :)

                                                                                    ( Kilbacken`s Raju-Saaga)

Här kommer styrelsens förslag om ändringarna ang utställning

3. Styrelsens förslag till ändring av reglerna för att få starta på jaktprov, att krav på utställningsmerit, lägst sufficient, ska krävas, bilaga till protokollet.

Ärligt !! Hur tänkte styrelsen här !

Skall meriten tagen i valpklass gälla för att få starta sin
12 månaders hund i den nya jaktprovsklassen ?

Förhindrar inte styrelsens förslag om utställningsmerit
syftet med Unghundsklass/Unghundsgranskning ?


( Vår W-kull)

NEJ !! Styrelsen
Gör om, Gör rätt !!
Om ni ska leva upp till era satta mål ang drevprov
och dess utvärdering
Kan det INTE finnas KRAV på utställningsmerit.

Det är jakthundar vi föder upp och då är det just de målen
vi ska jobba med, att få fler drevprov !

Prov och utställningar är inte bara till för
de hundar som ska gå i avel.
( som många tycks tro)
Vad blir det för statistik och mätning av arvbarheten av det?

En hund i en kull här och var?


(Bild hittad på nätet)

Nu kommer jag osökt in på det här med att meritera sin hund.
De flesta gör ju inte det, varken jaktligt eller på utställning.
Varför är det så?
För när ovan nämda hundägare ska köpa sig en ny hund
då efterfrågas högt meriterade föräldrar och även
bredden, syskonens meriter, HD-status mm

Men att själva vara med och bidra till bredden
är inte lika intressant.
Varför?

Är vi uppfödare, klubben/klubbarna dåliga på att motivera
och inspirera ?
Vad skulle få fler att starta på prov och utställningar?

Årets UNGHUND
Årets HUND

Med både jaktprov och utställnings resultat
i poängsystem
( liknade utmärkelse och system finns i vårt grannland Norge)
Där är det svårt att komma med på elit-prov för
att de har så många anmälningar.
När hände det här i Sverige (Nutid) att någon inte
kommit med på ett elitprov ?

Även på utställningarna i Norge är det mycket fler
anmälningar.
Kan det bero på att endast EN hund/tik får CERT
i bästa hane och bästa tik.
Här i Sverige får ju i princip alla som ställer
upp i jaktklass ck, det enda CERTET som delas
ut till vinnande hane resp tik, blir ju inte något värt.
Då ju alla blir Champions som får ck !
I Norge måste en hund som blir utställnings champion
ha tagit 3 CERT
Kvaliten blir också högre, på dessa champions.


Tycker att vi alla ska tänka till om vad som
kan göra det mer spännande och roligt att ställa
hunden på utställning.

(unghundsklassen på jaktprov bör
ju göra det mer roligt att starta på jaktprov)

Här är ett förslag om Riksutställning
som jag tycker var ett otroligt bra förslag
( finns att läsa på Stövarklubbens Hemsida
under protokoll )


Motion angående en årlig riksutställning för stövare 
av Pär Nord/ J-HStK Styrel

Motion nr 8, 
Om inrättande av en årlig Riksutställning för stövare Motionen är inlämnad av J-HStK Styrelsen gör den bedömningen att det kan vara värt ett försök att under en femårsperiod genomföra en årlig utställning i Sverige med början 2017.
 Arrangemanget kräver att styrelsen tar fram statuter och bestämmelser för hur arrangemanget ska genomföras. 
Styrelsen beslutar Att yrka bifall till motionen.


( Belger du Nord Irma)


Så där !!
Gött att få skriva av sig.....igen :)

Kom ihåg :)

Skicka in era förslag till era lokalklubbar !!
Gå på årsmötena i era lokalklubbar
Och rösta emot kravet om utställnings merit innan jaktprov start.

Funderingar ?
Skriv gärna i kommentars fältet här under.

Inga kommentarer: