Belger du Nord Axel


Axel 23 Mån


Axel 11 månader

Axel 9 Månader

Ägare: Hans-Inge Wallin
Strömstad


Inga kommentarer: