Belger du Nord AstaAsta 21 Månader
1 ökl RR
 En av Astas harar Okt-16


Asta 10,5 Månad


Asta 9 MånaderAsta 8 veckor
Asta 6 veckorÄgare Eva Ohlsson & Trond Johannessen
Kennel Belger du Nord

Inga kommentarer: