Avkommor efter Asta


Kull:1

Z-kullen Född 2017-05-15 Inavels% i 6 led 6,8%

e.NORDJCH NMEP-14 INTJCH RR Belger du Nord Willy  Ataxi: Clear
u RR Belger du Nord Asta  Ataxi: Clear

Zixten
Zaaga

Inga kommentarer: